Видове мотокари

Мотокарите могат да бъдат разделени основно на два вида: 

  • универсални мотокари
  • специализирани мотокари 

Универсалните мотокари са със седящ водач и противотежест в задната част на машината. Те са най-разпространените подемно транспортни машини и с най-голямо значение за логистични  дейности. Тези машини са лесни за управление от мотокариста но при неправилно управление могат да бъдат опасни за водача и работещите в близост. За управлението на мотокар е необходимо преминаването на курс за обучение от учебен цантър и притежаването на свидетелство за оравоспособност както и писменна заповед от работодателя.

Специализираните мотокари са с надлъжно или напречно изнасяне на товара и са предназначени за транспортиране на специални товари. Към тези мотокари и електрокари се отнасят:

Ричтрак, електрокар с товар между опорите и надлъжно изнасяне на товара.

Маниту, (телехендлер) Мотокар с надлъжно изнасяне на товара и повишена проходимост.

Стакер, ръчно водим електрокар високоповдигач с придружаващ или стоящ водач.

Има и много други специализирани електро и мотокари, като основното им предназначение е за повдигане, транспортиране и подреждане на товари

 
 

 

 

4.6/5 - (23 votes)
Scroll to Top