Мотокарът най-общо е подемно-транспортна машина, задвижвана от двигател с вътрешно горене. Според експлоатационното им предназначение мотокарите биват високоповдигачи, влекачи и нископовдигачи. Произвеждат се и мотокари с повишена проходимост. Задачата на мотокарите се състои в осигуряването на вътрешно-заводския транспорт като най-голямото им предимство спрямо другите средства за вътрешно заводски транспорт е тяхната висока маневреност.

Информация

Портфолио

Порт фолио на Курсове за мотокар и препоръки от доволни клиенти ползвали услугите на motokari.net може да намерите при нас.

Нашите клиенти: Лукойл, ТЕЦ ПЛОВДИВ, НЕК, БДЖ, Софарма Трейдинг и много други.

Вход

Facebook
Други курсове за мотокари MOTOKARI